CSZ – Przetwarzanie i analiza danych w języku Python 2018/2019
(Python for Data Processing and Analysis)
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, studia doktoranckie

Informacje ogólne

Wykład): dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW wt., 12-14, Gmach Główny PW

Uczestnicy kursu mają możliwość dogłębnego poznania technik programowania w języku Python oraz najbardziej przydatnych pakietów z punktu widzenia przetwarzania, wizualizacji i analizy danych (np. podczas opracowywania wyników własnych badań empirycznych lub symulacyjnych do publikacji). Nabywają nie tylko umiejętność stosowania, ale także samodzielnej implementacji wybranych algorytmów uczenia maszynowego (np. sieci neuronowych) m.in. przy użyciu wysokopoziomowych operacji na tensorach. W trakcie wykładu zostaną omówione najpopularniejsze algorytmy analizy skupień, klasyfikacji i regresji.

W przygotowaniu :)