Programowanie w Visual C++ 2010

Spis treści

Organizacja pracy w środowisku programistycznym

Jak we wszystkich dziedzinach życia, tak i w programowaniu liczą się wygoda i prostota często wykonywanych czynności. Idąc tym tropem, twórcy narzędzi, z których będziemy korzystać, wyciągają do nas pomocną dłoń w postaci skrótów klawiszowych (ang. keyboard shortcuts) i szeregu innych udogodnień pozwalających na przystosowanie okna programu do aktualnych potrzeb użytkownika.

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe to kombinacje przycisków pozwalające na wykonanie pewnych operacji charakterystycznych dla danego programu i dostępnych w menu. Dzięki nim nie musimy przebywać długiej wędrówki przez kolejne pozycje menu, aby osiągnąć zamierzony efekt. Przyjrzyjmy się bliżej najbardziej przydatnym z nich, aby uprzyjemnić sobie nasze poczynania (albo choć je uprościć :) ).

Obsługa plików...

...czyli skróty przydatne przy tworzeniu i otwieraniu projektów oraz dodawaniu do nich nowych elementów:

Skrót Działanie
CTRL + SHIFT + N Otwarcie okna nowego projektu (więcej o tworzeniu projektu dowiesz się tutaj)
CTRL + SHIFT + O Wyświetlenie okna otwierania projektu
SHIFT + ALT + A Dodanie do projektu istniejącego pliku
CTRL + SHIFT + A Utworzenie i dodanie do projektu nowego pliku
Dodawanie plików do już istniejącego projektu może wydawać się w tej chwili mało przydatne, jednak będzie nam potrzebne już w tym semestrze – np. do załączenia biblioteki graficznej Logo. Informacje o dodatkowych plikach .h i .cpp w projekcie (pozwalają one na pisanie programów składających się z wielu modułów) znajdziesz tutaj.

Podpowiedzi

Skrót Działanie
CTRL + SPACE Wyświetlenie podpowiedzi nazwy funkcji
CTRL + SHIFT + SPACE Wyświetlenie parametrów funkcji

Podczas pisania programów mamy do czynienia z wieloma funkcjami – zarówno tymi pochodzącymi ze standardowych bibliotek języka C++, jak i napisanymi przez nas samych bądź naszych "kolegów po fachu". Niektóre z tych funkcji mogą mieć długie, skomplikowane nazwy, których nie będzie nam się chciało za każdym razem mozolnie wklepywać. Możemy także mieć problem z zapamiętaniem listy parametrów pewnych procedur. Wówczas przydatne mogą okazać się właśnie te skróty. Oto nieco rozszerzony ich opis:

 • CTRL + SPACE – wyświetla podpowiedzi nazwy funkcji w postaci listy nazw, po której można poruszać się strzałkami. Aktywna pozycja jest wyznaczana przez już wpisane litery. Jeżeli istnieje tylko jedna funkcja o początku odpowiadającym tym literom, skrót uzupełnia nazwę.
 • CTRL + SHIFT + SPACE – wyświetla listę parametrów funkcji. Lista ta jest też standardowo wyświetlana po wpisaniu znaku "(" i zawiera informacje dotyczące typu parametrów.

Wyszukiwanie

Skrót Działanie
F12 Wyświetlanie definicji elementu
CTRL + F Szybkie wyszukiwanie/zamiana tekstu
CTRL + G Nawigacja do wybranej linii

Zapoznajmy się bliżej z kombinacjami przycisków ułatwiającymi orientację i poruszanie się po projekcie:

 • F12 – wyświetla definicję wybranego elementu, przenosząc kursor do dokumentu, w którym owa definicja się znajduje (jeśli dokument jest zamknięty, otwiera go).
 • CTRL + F – zapewne wszystkim znany skrót wyszukujący wpisany tekst: Wyszukiwany tekst można także podmienić innym żądanym tekstem – np. kiedy chcemy zmienić nazwę jakiejś funkcji w całym projekcie, wygodniej jest skorzystać z tego udogodnienia niż ręcznie poprawiać nazwę w każdym miejscu jej występowania. Możemy modyfikować opcje przeszukiwania – wyszukiwać w danym dokumencie, we wszystkich otwartych plikach lub w całym projekcie.
 • CTRL + G – przenosi kursor do wybranej linii w bieżącym dokumencie: Zauważmy, że numer wybieranej linii jest ograniczony i zależny od wielkości dokumentu.

Edycja

Skrót Działanie
CTRL + A Zaznaczenie całego tekstu
CTRL + C Skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka
CTRL + X Usunięcie zaznaczenia i skopiowanie go do schowka
CTRL + V Wklejenie zawartości schowka
CTRL + K + F Formatowanie fragment kodu
CTRL + K + C Zakomentowanie fragmentu kodu
CTRL + K + U Odkomentowanie fragmentu kodu

Pierwsze cztery skróty są powszechnie znane i nie wymagają szerszego opisu. Kolejne jednak mogą wymagać wyjaśnień:

 • CTRL + K + F – formatuje zaznaczony fragment kodu:
 • CTRL + K + C – zakomentowuje zaznaczenie:
 • CTRL + K + U – odkomentowuje zaznaczony zakomentowany fragment kodu.

Testowanie

Na koniec przyjrzyjmy się prawdopodobnie najczęściej używanym skrótom:

Skrót Działanie
F7 Kompilacja projektu
CTRL + F7 Kompilacja bieżącego pliku
CTRL + F5 Uruchomienie programu
F5 Rozpoczęcie debugowania
SHIFT + F5 Zatrzymanie debugowania
F10 Wykonanie jednego polecenia podczas debugowania
F11 Wykonanie wszystkich poleceń bieżącej funkcji (podczas debugowania)
F9 Wstawienie breakpointu w danej linijce
SHIFT + F9 Dodawanie zmiennych do obserwacji (podczas debugowania)
Jeżeli pojęcia "debugowanie" czy "breakpoint" nic Ci nie mówią, nie martw się – zapoznasz się z nimi dokładniej dzięki temu samouczkowi.

Przystosowanie okna programu

Pamiętaj, że możesz również kontrolować wygląd okna – wielkość czcionki w aktualnie przeglądanym pliku łatwo zmienić, używając przycisku CTRL oraz suwaka myszki. Także przy użyciu myszki możesz dowolnie konfigurować ułożenie okien z podglądem pliku, wynikami kompilacji czy drzewem katalogów i plików należących do projektu.

Co warto mieć pod ręką

Jako że najwięcej naszej uwagi zawsze przykuwać będzie podgląd kodów źródłowych, dobrze jest dążyć do zmaksymalizowania zajmowanej przezeń przestrzeni. Nie oznacza to, że winniśmy zrezygnować ze wszystkich innych okienek, jakie oferuje nam Visual Studio – warto mieć pod ręką przynajmniej te z wynikami kompilacji (Output) oraz plikami projektu (Solution Explorer).

Pierwsze z nich wyświetla skrót ALT + 2, zaś drugie – CTRL + ALT + L. Można je również uaktywnić, klikając odpowiednio View|Output i View|Solution Explorer.

Rozmieszczenie poszczególnych elementów okna głównego

Chcąc zmienić położenie okienka w głównym oknie programu, wystarczy "złapać" je myszą (przytrzymać lewy przycisk myszy na pasku tytułowym). Pojawi się wówczas niezwykle intuicyjny panel nawigacyjny. Wystarczy już tylko najechać kursorem na element obrazujący żądane położenie, ciągle przytrzymując lewy przycisk myszy. Dodatkowym plusem jest zaciemnienie obszaru, w którym będzie znajdowało się okienko po wybraniu wskazanej opcji.

Automatyczne ukrywanie

To jednak jeszcze nie wszystkie zabiegi zwiększające powierzchnię podglądu plików. Miłą niespodzianką okazuje się automatyczne ukrywanie okienek. Opcję tę możemy włączyć, klikając na pasku tytułowym okna prawym przyciskiem myszy i wybierając Auto Hide. Wówczas okienko grzecznie się schowa, a my będziemy mieć do niego dostęp dzięki skromnej zakładce – najechanie na nią spowoduje rozwinięcie się ukrytego elementu.

Dopadła Cię tęsknota za ciągłym widokiem ukrytego elementu i chcesz, aby z powrotem zagościł na stałe w głównym oknie? Nic prostszego! Ponownie kliknij na jego pasku tytułowym prawym przyciskiem myszy i wybierz tym razem opcję Dock. Oto krótki opis wszystkich opcji wchodzących w skład używanego przez nas obecnie menu:
 • Float – wyodrębnia okienko z okna głównego. Możesz przenosić je w obrębie okna głównego i poza nim.
 • Dock – dokuje okienko w ostatnio wybrany sposób.
 • Dock as tabbed document – dokuje okienko w formie zakładki charakterystycznej dla podglądu plików. Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie podziwiać jego zawartości i modyfikować kodu.
 • Auto Hide – wyżej opisane automatyczne ukrywanie.
 • Hide – chowa okienko. Jeżeli chcemy je ponownie ujrzeć, musimy skorzystać z odpowiedniego skrótu lub wybrać odpowiednią pozycję w menu View.

Podsumowanie

W początkach obcowania z Visual Studio może przydać Ci się mała ściągawka skrótów i odpowiadających im rozkazów:

 • CTRL + SHIFT + N – otwórz okno nowego projektu;
 • CTRL + SHIFT + O – wyświetl okno otwierania projektu;
 • SHIFT + ALT + A – dodaj do projektu istniejący plik;
 • CTRL + SHIFT + A – stwórz i dodaj do projektu nowy plik;
 • CTRL + SPACE – wyświetl podpowiedzi nazwy funkcji;
 • CTRL + SHIFT + SPACE – wyświetl listę parametrów funkcji;
 • F12 – wyświetl definicję elementu;
 • CTRL + F – wyszukaj/zamień tekst;
 • CTRL + G – przenieś do wskazanej linijki;
 • CTRL + A – zaznacz cały tekst;
 • CTRL + C – kopiuj;
 • CTRL + X – wytnij;
 • CTRL + V – wklej;
 • CTRL + K + F – formatuj zaznaczony kod;
 • CTRL + K + C – zakomentuj zaznaczenie;
 • CTRL + K + U – odkomentuj zaznaczenie;
 • F7 – kompiluj projekt;
 • CTRL + F7 – kompiluj aktywny plik;
 • CTRL + F5 – kompiluj i uruchom;
 • F5 – debuguj;
 • SHIFT + F5 – zatrzymaj debugowanie;
 • F10 – wykonaj jedno polecenie (w trybie debug);
 • F11 – wykonaj funkcję (w trybie debug);
 • F9 – wstaw breakpoint;
 • SHIFT + F9 – dodaj zmienne do obserwacji (w trybie debug);

Przedstawione powyżej skróty nie są wymogiem, mogą jednak znacznie ułatwić i usprawnić pracę. Nie musisz uczyć się ich na pamięć, możesz wspomagać się niniejszą ściągą, ale prawdopodobnie większość z nich zapamiętasz w miarę oswajania się z używanym przez Ciebie programem.

Umiesz już dostosować program do Twoich indywidualnych potrzeb i poczucia estetyki. Czas zatem zabrać się do pracy. Powodzenia! :)
Więcej informacji na temat predefiniowanych skrótów klawiszowych znajdziesz w angielskojęzycznej dokumentacji Visual Studio. Informacje te dostępne są także w formie wygodnej ściągawki.
CC By 3.0
Copyright © 2011-2016 by Jowita Hącia [Last update: 2017-02-01 17:16:58]
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License