BSc and MSc Students

Najczęstsze uwagi redakcyjne

List of Theses (BSc & MSc)

2017/2018
23. Piotr Smuda 14. Konstrukcja systemu rekomendacyjnego dla danych muzycznych
(A Music Recommendation System)
MiNI PW, Matematyka, mgr
2016/2017
22. Mateusz Jabłoński 13. Implementacja systemu generowania dynamicznych raportów opartych na jądrach Jupyter
(Dynamic Report Generation based on Jupyter Kernels)
MiNI PW, Informatyka, mgr
2015/2016
21. Natalia Potocka 12. Automatyczna kategoryzacja tematyczna tekstów przy użyciu metryk w przestrzeni ciągów znaków
(Text clustering based on string metrics)
MiNI PW, Matematyka, mgr
20. Piotr Frukacz 11. Mobilny asystent komiwojażera oparty o platformę Salesforce i Google API
(Mobile salesman assistant based on the Salesforce platform and Google API)
MiNI PW, Informatyka, mgr
2014/2015
19. Norbert Ryciak 10. Konstrukcja systemu rekomendacyjnego opartego na automatycznym modelowaniu tematyki danych tekstowych przy użyciu metody LDA
(A text topic modeling-based recommender system utilizing the Latent Dirichlet Allocation method)
MiNI PW, Matematyka, mgr
18. Emma Sanderson 9. New methods for calculating optimal safety stocks at Procter&Gamble
MiNI PW, Matematyka, mgr
17. Tadeusz Adach
16. Katarzyna Fokow
8. Agregacja informacji na temat pakietów dla środowiska R – interfejs WWW
(Aggregation of data on R packages – a Web interface)
MiNI PW, Informatyka, inż.
2013/2014
15. Dawid Janocha 7. Ciągła integracja w inżynierii oprogramowania
(Continuous integration in software engineering)
MiNI PW, Informatyka, mgr
2012/2013
14. Paulina Skibińska 6. Podstawowe działania w logice rozmytej: t-normy, t-konormy, negacje i implikacje rozmyte
(Basic fuzzy logic operations: t-norms, t-conors, fuzzy negations and implications)
MiNI PW, Matematyka, lic.
13. Rafał Cydzik
12. Jowita Hącia
11. Łukasz Kadej
5. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów audio na przykładzie implementacji efektów gitarowych
(Digital audio processing: Implementing guitar effects)
MiNI PW, Informatyka, inż.
2010/2011
10. Bartłomiej Kutera
 9. Michał Prusaczyk
 8. Damian Ryciak
4. Badania kwestionariuszowe w naukach społecznych - moduł dla systemu Drupal
(A Drupal module for conducting questionnaire surveys in the Social Sciences)
MiNI PW, Informatyka, inż.
 7. Krzysztof Kaliński
 6. Artem Masalovych
 5. Bartłomiej Wach
3. Drupal and R for Research in the Social Sciences
MiNI PW, Computer Science, BSc
 4. Sebastian Kalinowski
 3. Piotr Monarski
2. Implementacja gry Blokus
(An implementation of the Blokus game)
MiNI PW, Informatyka, inż.
2009/2010
 2. Michał Dębski
 1. Piotr Lewandowski
1. Naukometryczne wskaźniki na poziomie indywidualnym oparte na analizie cytowań
(Citation-based bibliometric impact indices)
MiNI PW, Informatyka, inż.