Programowanie w Visual C++ 2010

Informacje

Na niniejszej stronie znajdują się materiały pomocnicze do laboratoriów z przedmiotu Algorytmy i podstawy programowania na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (sem. I, kierunek Matematyka).

Materiały te nie są samodzielnym kursem języka C++. Stanowią tylko uzupełnienie wykładu. Ich celem jest pomoc w nabywaniu praktycznych umiejętności programowania w środowisku Visual C++ 2010.

Życzymy owocnej przygody z językiem C++! :-)

– Marek Gągolewski
– Jowita Hącia
– Katarzyna Fokow
CC By 3.0
Niniejsze materiały zostały udostępnione na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Samouczki

 • Rozdział #1 [ost. akt. 2017-02-01 17:16:49]
  Instalacja Visual C++ 2010 Express
  Instalacja i rejestracja Visual C++ Express
  Autor: Jowita Hącia
 • Rozdział #2 [ost. akt. 2017-02-01 17:16:58]
  Pierwsze kroki w Microsoft Visual Studio 2010
  Opis pracy z projektem w Microsoft Visual Studio 2010. Utworzenie pierwszych programów. Parę przydatnych sztuczek dla początkujących
  Autor: Katarzyna Fokow
 • Rozdział #3 [ost. akt. 2017-02-01 17:16:58]
  Organizacja pracy w środowisku programistycznym
  Praca z Visual Studio
  Autor: Jowita Hącia
 • Rozdział #4 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:03]
  Błędy w kodzie cz. 1 – błędy syntaktyczne
  Opis najczęstszych błędów syntaktycznych w programowaniu i próby radzenia sobie z nimi. Zapobieganie błędom. Jak Visual Studio pomaga odnaleźć błędy i je poprawić?
  Autor: Katarzyna Fokow
 • Rozdział #5 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:04]
  Błędy w kodzie cz. 2 – błędy semantyczne i debugowanie
  Opis najczęstszych błędów semantycznych w programowaniu i próby radzenia sobie z nimi. Debugowanie. Śledzenie stanu zmiennych
  Autor: Katarzyna Fokow
 • Rozdział #6 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:05]
  Biblioteka języka C
  Przegląd funkcji w bibliotece języka C
  Autor: Jowita Hącia
 • Rozdział #7 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:06]
  Projekty wielomodułowe
  Tworzenie własnych bibliotek funkcji podręcznych: dodatkowe pliki nagłówkowe (.h) i źródłowe (.cpp)
  Autor: Jowita Hącia
 • Rozdział #8 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:06]
  Formatowanie napisów w konsoli
  Omówienie manipulatorów z biblioteki iostream i iomanip
  Autor: Katarzyna Fokow
 • Rozdział #9 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:07]
  Krótki opis biblioteki Logo
  ... czyli przygody z Żółwiem
  Autor: Marek Gągolewski
 • Rozdział #10 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:07]
  Napisy (łańcuchy znaków)
  Przetwarzanie napisów (łańcuchów znaków w stylu języka C). Biblioteka cstring i ctype
  Autor: Jowita Hącia
 • Rozdział #11 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:09]
  Błędy w kodzie cz. 3 – problemy z pamięcią
  Opis błędów związanych z dostępem do pamięci
  Autor: Katarzyna Fokow
 • Rozdział #12 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:10]
  Błędy w kodzie cz. 4 – dynamiczne struktury danych
  Implementacja przykładowej dynamicznej struktury danych na przykładzie listy jednokierunkowej oraz zastosowanie debuggera w procesie jej testowania
  Autor: Jowita Hącia
 • Rozdział #13 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:11]
  Napisy i liczby zespolone
  Omówienie klas complex i string
  Autor: Katarzyna Fokow
 • Rozdział #14 [ost. akt. 2017-02-01 17:17:11]
  Praca z plikami
  Omówienie biblioteki fstream oraz klas ofstream i ifstream
  Autor: Katarzyna Fokow